Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Yazılı Sınavlar


Derneğimizin yeterlik yazılı sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından her yıl olmak üzere Sonbahar'da yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında "Clinical Radiation Oncology. 4th Edition, 2016, Gunderson LL, Tepper JE" kaynak olarak kullanılmıştır.

Sınavda adaylara:
1- Santral Sinir Sistemi Tümörleri
2- Baş Boyun Tümörleri
3- Toraks Tümörleri
4- Gastrointestinal Sistem Tümörleri
5- Pediatrik Tümörler
6- Meme Kanseri
7- Jinekolojik Tümörler
8- Hematolojik Tümörler ve Lenfomalar
9- Kemik-Yumuşak Doku-Deri Tümörleri ve Benign Tümörler

10-Genitoüriner Sistem Tümörleri

11-Özel Radyoterapi Teknikleri (Brakiterapi, Stereotaktik Radyoterapi, 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi-IMRT vb.)
12- Radyobiyoloji
13- Radyasyon Fiziği,konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu; asistanlığının son yılında olan, ve uzmanlığını almış üyelerimize Yeterlilik Yazılı Sınavına girmelerini önermektedir. Doçentlik adaylarının ise sınavları öncesi Yeterlilik Yazılı Sınavında başarılı olmaları gerektiği konusunda karar alınmıştır. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bu sınavlar zorunlu kılınmamakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının yönetimde artan gücü hepimiz tarafından kabul görmektedir ve birçok uzmanlık derneği bu sınavları kendi çerçevesinde zorunlu hale getirmiştir. Biz de dernek olarak geleceğin radyasyon onkologlarına bu sınava girmelerini öneriyoruz. Sınav yaklaşık 2.5 saat sürecektir.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu

Not: Yeterlik yazılı sınavına TROD web sitesinden on-line başvuru yapabileceklerdir.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.