Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzmanlık Yönergesi

Uzmanlık Eğitimi


Sınavlar ve Değerlendirmeler

Madde 20: Tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık öğrencileri, süreç boyunca ve süreç sonunda, davranışsal açıdan ve kuramsal -uygulama bileşenleri olan sınavlarla değerlendirilir.

Madde 21: Tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık öğrencileri için süreç boyunca yapılan değerlendirmeler Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca 6 ay ara ile doldurulan "Uzmanlık Öğrencisi Yeterlilik Fişleri" ile yapılır. Bu değerlendirmede adayın o dönemde aldığı krediler yanı sıra, danışmanın yazılı görüşü ve anabilim dalı başkanının raporu yer alır. Ayrıca, her yıl Mayıs ayında ilgili anabilim dalındaki tüm uzmanlık öğrencilerinin katılımı ile yapılacak ve soruları uzmanlık alanının tüm konularını kapsayan bir sınavın sonucu yeterlilik fişlerine işlenir. Bu sınavlarda her kıdem için aşması beklenen başarı düzeyleri belirlenir. Sınavlardan beklenen, öğrencinin süreç içinde kıdem yükselmesine koşut bir başarı elde etmesidir. Sınav sonuçları sadece kişilere duyurulur. Yeterlilik Fişleri, değerlendirme ve geribildirim sonuçları düzenli olarak Dekanlığa iletilir. Bu bilgiler Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu tarafından incelenir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda bir defa olumsuz not alan uzmanlık öğrencisi dekanlık tarafından yazı ile uyarılır. Üst üste iki defa olumsuz not alan uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimini başka bir kurumda tamamlayabilmesi için gereken işlemler başlatılır. Üç defa olumsuz not alan uzmanlık öğrencisinin süresi ne olursa olsun uzmanlık eğitimi ile ilişkisi kesilir.
« Önceki - İçindekiler - Sonraki »
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.