Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzmanlık Yönergesi

Uzmanlık Eğitimi

Kredilendirme
Madde 19: Eğitim programında yer alan tüm etkinlikler bir kredi puanı ile değerlendirilir. Kredilendirmede saat/kredi sistemi kullanılır. Genel olarak kuramsal etkinliklere katılımlarda her bir saat için "1" tam puan, kendisinin yaptığı sunumlarda her saat için "2" tam puan, uygulamalar için her saate "0.5" puan verilir. Kredilendirilen başlıklar ve kredi değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KURAMSAL ETKİNLİKLER
Etkinlik Türü     Kredi değeri Toplanması Beklenen EN DÜŞÜK KREDİ
 Katılım Sunum 100 kredi /yıl
  Öğretim Üyesi Dersleri 1  
  Seminer 1 X2
  Konferans 1 X2
  Olgu sunum saati 1 X2
  Makale saati 1 X2
  Multidisipliner bilimsel toplantılar 1 X2


UYGULAMALI ETKİNLİKLER
Uygulama Adı Uygulanması beklenen en az sayı Her bir uygulama için harcanacak birim zaman (saat)** Birim Kredi Gerçekleşen Uygulama Sayısı Toplanan Kredi Toplam Kredi*
             
             
             
* Uygulamalarda toplanması istenen en az kredi puanları her anabilim / bilim dalı için ayrı olarak belirlenir.
** Uygulamanın birim zamanını belirlemede güçlük bulunan durumlarda bu bölümü boş bırakınız.


« Önceki - İçindekiler - Sonraki »
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.