Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzmanlık Yönergesi

Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık/Üst Uzmanlık Öğrencisi Etkinlik ve Kredi Kayıt Defteri
Madde 16: Eğitim programında yer alan kuramsal ve uygulamalı etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve kredilendirilmesi amacıyla kullanılır. Etkinlik ve Kredi Kayıt Defteri'nde, yapılan etkinliğin niteliği, yapıldığı tarih, kredi değeri yer alır. Bu, etkinlik gerçekleştirildiğinde karşılığı onaylanır. Etkinlik ve Kredi Kayıt Defterleri, anabilim dalı sekreterliği tarafından elektronik ortamda da tutulur ve toplanan kredi bilgileri bu ortamda izlenir. Toplanan krediler 6 ay (Ocak-Temmuz) ara ile dekanlığa bildirilir. Etkinlik ve Kredi Kayıt Defteri örneği ve içeriği değerlendirme bölümünde verilmiştir.

Uzmanlık/Üst Uzmanlık Öğrencisi Çalışma Rehberi
Madde 17: Çalışma Rehberi, Tıpta Uzmanlık Öğrencisine basılı olarak verilecek olan ve "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi Uygulama ve Değerlendirme Yönetmeliği" , "Eğitim Programı" ve "Uzmanlık/Üst Uzmanlık Öğrencisi Etkinlik ve Kredi Kayıt Defteri"nden oluşur.

Eğitimin değerlendirilmesi

Madde 18: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık ve üst uzmanlık eğitiminin yasal değerlendirme kuralları yanı sıra sistematik ve objektif ölçütlerle değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu gerekçe ile bir kredilendirme sistemi geliştirilmiştir. Uzmanlık ve üst uzmanlık öğrencilerinin nitelikli bir düzey yakalayabilmeleri için belirlenen en düşük kredi puanlarını toplamaları beklenecektir. Öğrenciler ayrıca ara sınavlar ile değerlendirilecektir.
« Önceki - İçindekiler - Sonraki »
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.