Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzmanlık Yönergesi

Uzmanlık Eğitimi

Rotasyonlar
Madde 14: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü doğrultusunda yasal olarak tanımlanmış rotasyonlar belirtilen sürelerde yapılır. Bu rotasyonlar "dış rotasyon" olarak tanımlanmıştır. Her rotasyon için öğrencinin edinmesi gereken bilgi ve becerileri içeren bir yazılı program oluşturulur. Bu program rotasyona gidilen anabilim / bilim dalı ile karşılıklı olarak görüşülerek hazırlanmalıdır. Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde bulunmayan ancak anabilim/bilim dalı akademik kurullarınca eğitim programında yer alması gerekli olduğuna karar verilen ek rotasyon programları "Fakülte Yönetim Kurulu Kararı" ile yapılabilir. Ancak bu rotasyonlar yasal uzmanlık eğitimi süresini uzatmaz. Dış rotasyonların ilk iki kıdem süresi içinde tamamlanması sağlanmalıdır. Dış rotasyonun kurum dışında yapılması gerektiğinde ilgili anabilim dalının bu gereksinimi gerekçeli bir raporla dekanlığa bildirmesi halinde fakülte yönetim kurulu kararı ile görevlendirme yapılır. Dış rotasyonlar dışında her anabilim dalı kendi yapısı gereği olan iç rotasyonlarını eğitim programına koşut olarak düzenler. Bu düzenlemede iç ve/ya dış seçmeli rotasyonlara olanak tanınmalıdır. Rotasyonlardaki tüm etkinlikler kredilendirilir.

Uzmanlık Tezi
Madde 15 : Tıpta Uzmanlık Tüzüğü gereği her uzmanlık ve üst uzmanlık öğrencisi bir tez hazırlar. Tez özgün bir konuda yapılmalı ve tez konusu uzmanlık öğrenciliği süresinin ilk yarısında belirlenmiş ve adaya bildirilmiş olmalıdır. Tez konusu ve tez danışmanı ilgili anabilim dalı akademik kurulunca ( yan dal için ilgili bilim dalı akademik kurulunca) belirlenir. Tez çalışmaları etik kurul onayı alındıktan sonra başlatılır ve tez konusu dekanlığa bildirilir. Tez danışmanları her anabilim dalının, üst uzmanlık için bilim dalının kendi belirleyeceği kurallar doğrultusunda seçilir ve sınav jürisinin doğal üyesi olurlar. Tezde yapılacak değişiklikler anabilim dalı / bilim dalı akademik kurulu onayına sunulur. Değişiklikler 15 gün içinde dekanlığa bildirilir. Tezlerin fakültemiz "Akademik Standartlar Komitesi" tarafından hazırlanan biçeme uygun olarak yazılması ve basılması önerilir.
« Önceki - İçindekiler - Sonraki »
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.