Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzmanlık Yönergesi

Uzmanlık Eğitimi


Eğitim Programının Uygulanması
Madde 11 : Uzmanlık ve üst uzmanlık öğrencilerinin eğitim programı, ilgili anabilim/bilim dalı tarafından uygulanır. Öğrenci, belirlenen danışman öğretim üyesi ile işbirliği yapar ve kendisine, "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi Uygulama ve Değerlendirme Yönetmeliği" , "Eğitim Programı" ve "Uzmanlık / Üst Uzmanlık Öğrencisi Etkinlik Kayıt Defteri"nden oluşan dökümanlar verilir. Etkinlik Kayıt Defteri'nde yer alan tüm etkinlikler yönetmeliğin "kredilendirme" bölümünde tanımlanan ilkeler doğrultusunda kredilendirilir. Değerlendirmeler eğitim programında gösterildiği şekilde gerçekleştirilir. Değerlendirme ve geribildirim sonuçları anabilim dalı sekreterliklerinde düzenli olarak kaydedilir ve 6 ay ara ile bölüm başkanlığı aracılığı ile Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu tarafından incelenmek üzere dekanlığa iletilir.

Kıdem
Madde 12 : Öğrencilerin eğitimdeki aşamaları tıpta uzmanlık öğrencileri için üç, üst uzmanlık öğrencileri için iki kıdeme ayrılarak değerlendirilir. Uzmanlık öğrencileri için A1, A2 ve A3 olarak tanımlanacak olan bu kıdemler seçilen uzmanlık dalının "Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde" belirtilen uzmanlık süresine göre bölümlendirilir. A3 başlangıç, A2 ara ve A1 üst kıdemi tanımlar. Üst uzmanlık öğrencileri için A2 başlangıç, A1 üst kıdemi tanımlar.
Bir üst kıdeme geçiş sırasında her yıl yapılacak değerlendirme sonuçları, danışman raporları ve toplanan krediler göz önüne alınır. Her anabilim/ bilim dalı kıdem sorumluluklarını ve kıdem geçiş ölçütlerini kendi özellikleri doğrultusunda yazılı olarak tanımlar.
Her yeni başlayan tıpta uzmanlık öğrencisi fakültemiz dekanlığı ve başhekimliği tarafından düzenlenen "uyum programına" alınır.

Eğitim Danışmanı


Madde 13: Tüm Tıpta Uzmanlık/Üst Uzmanlık Öğrencileri için anabilim/bilim dalı başkanlığı her kıdem döneminde değişen, her kıdem grubu için ayrı ( A1, A2, A3 kıdemleri) bir ya da birden çok sayıda öğretim üyesini danışman olarak görevlendirir. Danışman öğretim üyesi, öğrencilerin eğitim programına katılımı ve Etkinlik Kayıt Defteri'nin düzenli olarak tutulmasından sorumludur. Öğrencilerin mesleki değerlerle ilgili gelişimine katkıda bulunur. Kıdem geçişlerinde öğrenciler ile ilgili görüşlerini içeren bir rapor hazırlayarak anabilim/bilim dalı başkanlığına sunar.


« Önceki - İçindekiler - Sonraki »
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.