Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzmanlık Yönergesi

Uzmanlık Eğitimi


Eğitim Programı
Eğitim programının hazırlanması
Madde 9: Tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık öğrencileri için eğitim veren her anabilim ve bilim dalı, bu yönerge ilkeleri doğrultusunda Avrupa Tıpta Uzmanlık Dermekleri Birliği (UEMS) ve ilgili ulusal uzmanlık derneğinin görüşlerinden yararlanarak bir çekirdek eğitim programı hazırlar. Uzmanlık eğitimi programının hazırlanmasında anabilim/ bilim dalı başkanı ve görevli öğretim üyeleri yanısıra, anabilim/ bilim dalının fakültemiz Uzmanlık/Üst Uzmanlık Eğitimi Kurulu temsilcisi ve uzmanlık/üst uzmanlık öğrencileri ortak bir çalışma yürütürler.

Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Eğitim Programı ve Etkinlik Kayıt Defterleri, anabilim/ bilim dalı akademik kurulunca görüşülerek son şeklini alır.

Programlar, yönetmelik esaslarına uygunluğu açısından, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu tarafından gözden geçirildikten sonra, Anabilim /Bilim Dalı Sorumlu Öğretim Üyesinin bulunduğu bir toplantıda Fakülte Kurulunun onayına sunulur. Programda yapılacak değişikliklerde anabilim/ bilim dalı akademik kurulu ve fakülte kurulunun onayı gereklidir.

Eğitim Programının Kapsamı


Madde 10: Eğitim programı, o uzmanlık/ üst uzmanlık dalı için edinilmesi gereken "mutlak gerekli" kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile bunların hangi yöntemlerle edinileceğini kapsamalıdır. Çekirdek program adı verilen bu bilgiler dışında, programda öğretim üyelerinin vereceği ders vb etkinlikler, öğrencilerin yapması beklenen eğitsel etkinlikler (seminer, makale sunumu, olgu hazırlama vb), iç ve dış rotasyonlar, bilimsel araştırma etkinlikleri, içerikleri, sayı ve süre bilgileri ile birlikte yer almalıdır. Program, uzmanlık ve üst uzmanlık öğrencilerinin kıdem durumuna göre sorumluluklarını, gireceği sınavları ve tezle ilgili bilgileri de içermelidir. Eğitim programlarında uzmanlık/üst uzmanlık öğrencisine ilgi duyduğu alanlarda seçmeli araştırma ve çalışma fırsatları yaratılmalıdır. Programın içerisinde fakültemiz tarafından düzenlenen "akademik gelişim kurslarına" ve " sosyal bilimlerin tıpla ilgili alanlarında yapılacak etkinliklere" ayrıca yer verilmelidir.


« Önceki - İçindekiler - Sonraki »
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.