Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Proton Tedavisi


Proton Tedavisi

Ülkemizde tümörlerin ışın tedavisinde yaygın olarak x-ışını kullanılmaktadır. Bu tür ışın tedavisi ile yapılan radyoterapide tümörlü dokuya maksimum doz verilirken yakın çevre doku ve organlar da minimum da olsa verilen dozlardan etkilenirler. Bu durum bazı geçici veya kalıcı yan etkilerin gelişmesine neden olabilir.

Proton tedavisi ise parçacık özelliği olan bir ışın çeşididir. En büyük özelliği tümörün arkasında kalan normal dokuların çıkışında olan radyasyon dozunun sıfıra yakın olarak ayarlanabilmesidir. Ancak radyobiyolojik olarak dokuda ve tümörde yarattığı etki alışılagelmiş foton tedavilerinden farklıdır. İlaveten en büyük dezavantajı çok pahalı maliyeti ve etkinliğinin ancak bazı doku ve tümör tiplerinde kısmi üstünlük sağlayabilmesidir. Bu cihazların kurulum maliyetleri, idame bakım maliyetleri hayli yüksektir. Tedavi maliyetleri de bu durumun sonucu olarak çok yüksektir. Japonya, ABD, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede sağlık sigortaları geri ödeme kapsamına alınmamaktadır. En sık kullanıldığı hastalık grupları; baş-boyun tümörleri, prostat tümörleri, çocukluk çağı tümörleri ve karaciğer tümörleridir.

Sık sorulan Sorular:

1. Ülkemizde proton tedavisi var mı?
    Hayır halen yok, ancak TC.Sağlık Bakanlığı proje kapsamına alınmış durumdadır.

2. Hangi tip tümörlerde kullanılır?
    Çocukluk çağı tümörleri Prostat tümörleri Baş-boyun tümörleri Bazı tip karaciğer tümörleri

3. Sağlık sigortaları geri ödeme kapsamında mı?
    Birçok ülkede ABD,Japonya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde dahi halen çok sınırlı hastalar için sağlık sigortası geri ödeme kapsamındadır.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.