TROD Kurslar English

10.Yeterlik Yazılı Sınavı


Sayın Üyemiz,

Derneğimizin onuncu yeterlik yazılı sınavı; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 04 Ekim 2015 tarihinde İzmir’de (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda) yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında “Clinical Radiation Oncology. 3rd Edition, 2012, Gunderson LL, Tepper JE” ve “Perez and Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology, 6th Edition, 2013” kaynak olarak kullanılmıştır.

Sınavda adaylara:
1- Santral Sinir Sistemi Tümörleri
2- Baş Boyun Tümörleri
3- Toraks Tümörleri
4- Gastrointestinal Sistem Tümörleri
5- Pediatrik Tümörler
6- Meme Kanseri
7- Jinekolojik Tümörler
8- Hematolojik Tümörler ve Lenfomalar
9- Kemik-Yumuşak Doku-Deri Tümörleri ve Benign Tümörler

10-Genitoüriner Sistem Tümörleri

11-Özel Radyoterapi Teknikleri (Brakiterapi, Stereotaktik Radyoterapi, 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi-IMRT vb.)
12- Radyobiyoloji
13- Radyasyon Fiziği,
konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu; uzman ve özellikle de doçent adaylarının, Yeterlik Sınavına girmeleri konusunda tavsiye kararı almıştır. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bu sınavlar zorunlu kılınmamakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının yönetimde artan gücü hepimiz tarafından kabul görmektedir ve birçok uzmanlık derneği bu sınavları kendi çerçevesinde zorunlu hale getirmiştir. Biz de dernek olarak geleceğin radyasyon onkologlarına bu sınava girmelerini öneriyoruz.

Sınav yaklaşık 2,5 saat sürecektir. Sınava girmek isteyen adayların, başvuru evraklarını 04 Eylül 2015 tarihine kadar aşağıda belirttiğimiz adrese göndermeleri gerekmektedir.

Durumu bilgilerinize sunarız.

 

Prof. Dr. Serdar ÖZKÖK      Prof. Dr. Esra KAYTAN SAĞLAM     Prof. Dr. Deniz YALMAN

TROD Derneği Başkanı      TROD Derneği  Yeterlik Kurulu        TROD Derneği Sınav Komisyonu

  Başkanı                                                 Başkanı

 

Gönderilecek evraklar:

 

1. Başvuru çizelgesi (Adres, cep telefonu, email adres bilgileri mutlaka doldurulmalıdır)

 

Evrakların Gönderileceği Adres:

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Halaskargazi Cad. Şişli Sarayı Apt. No:141 K.4 D.8 Şişli/İSTANBUL

  

Ekli dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.