Çalışma Grupları TROD Kurslar English

TROD Önderliğinde ‘Genç Radyasyon Onkologları’ Grubu'nun Oluşturulması


 Değerli Üyemiz,

Türkiye’de Radyasyon Onkoloğu  sayısı artmaktadır. Özellikle genç hekimleri yeni tedavi teknikleri ve teknolojiye paralel olarak daha aktif hale getirilmesi ve sıkıntıların en asgariye çekilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, TROD önderliğinde ‘Genç Radyasyon Onkologları’ grubunun oluşturulması planlanmıştır. Bu grubun amacı Üniversite Hastaneleri,  Kapsamlı Onkoloji Merkezleri’nde çalışanlar yanı sıra diğer merkezlerde  çalışmakta olan meslektaşlarımızın da sıkıntılarına çözüm bulabilmek, motivasyon kaybını engellemek, ulusal veya uluslararası değerli çalışmalar yapmak, çok merkezli veya prospektif çalışmalar planlamak ve daha etkin olmayı motive etmektedir. Derneğimiz bu gruba aktif katılımı teşvik etmekte olup, bu grup ile ilgili önerileriniz ve istekleriniz doğrultusunda planlama yapacaktır. Bu konu ile ilgili olarak önerilerinizi, katkılarınızı TROD Yönetim Kurulu üyesi Doç.Dr.Cem Önal’la (hcemonal@hotmail.com) paylaşmanızı rica ediyoruz

Saygılarımızla

TROD Yönetim Kurulu

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.