Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzman Doktor Temsilcisi Seçimi


Değerli Üyemiz  

Derneğimiz Yönetim Kurulu; 2 yıllık dönemimizde görev almak üzere Uzman Doktor  temsilcisi için yeniden seçim yapılacaktır.

Uzman temsilcisi’nin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

1-     Radyasyon Onkolojisi uzmanlarının eğitim, araştırma ve özlük hakları ile ilgili sorun ve

         çözüm önerilerinin yönetim kuruluna iletilmesini sağlamak,

2-     Yılda iki kez yönetim kurulu toplantısına katılmak,

3-     Yılda en az bir kez uzmanlar ile iletişime geçmek,

4-     TTB-UDEK bünyesinde "Asistan ve Genç Uzman Hekim (AGUH)" Çalışma 

         Grubu’nda Uzman Temsilcisi görevini yürütmek.

TTB’den gelen yazı üzerine TTB UDEK-AGUH Genel Kurulu Çalışma Esasları İç Yönergesi Madde 3’te; “Genç uzman”, 45 yaş altında olan kişilerden seçilmesi istenmektedir. Bu nedenle, size ekte gönderdiğimiz 45 yaş altı ve derneğimize üye uzman doktorlarımızın listesini göz önünde bulundurularak seçimizi yapmanız gerekmektedir..

Bu amaçla Uzman temsilcisi adayınızı  02  Ocak  2015 tarihine kadar troddernegi@gmail.com adresine göndermeniz rica olunur.  

Saygılarımızla  

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu

Ekli dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.