Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Rare Cancer Network; 2. Uluslararası Toplantısını Nisan Ayında İstanbul'da Gerçekleştirecektir.


 Değerli Meslektaşlarım,

"Rare Cancer Network" (RCN)   uzun yıllardır nadir tümörler üzerinde çok merkezli çalışmalar yapan ve halen başkanlığını Prof. Dr. Mahmut Özşahinin yaptığı Avrupa kökenli bir gruptur. (www.rarecancer.net) .

Bugüne kadar yapılan yayınlarda ülkemizden bir çok meslektaşımız sorumlu araştırıcı olarak yer almış, ayrıca bir çok çalışmaya da hasta vermiştir. 

2014 yılında merkezler arasındaki işbirliğinin artırılması ve yeni projelerin başlatılması yapılması amacıyla ileriye dönük daha fazla çalışmanın yürütülüp yayınlanması amacıyla  Nisan 2014'te Fransa-Nice kentinde ilk toplantısını yapmış ve bu toplantıların her yıl yapılması benimsenmiştir. Toplantıya 40 yakın meslektaşımız katılmıştır. Toplantılara katılım ücretsiz olup, katılımcılar toplantıya kendi olanakları ile katılmaktadır. Nice'de  2.  RCN toplantısının 17-18 Nisan 2015 tarihinde Istanbul'da yapılması uygun görülmüştür.

Bu toplantının ana konusunu "Ekstranodal lenfomaların tedavisinde güncel durum"  ve “Yeni proje önerileri” oluşturacaktır. Özellikle proje önerisi olan ve yayın yapmak isteyen genç öğretim üyelerinin toplantıya  katılımı yararlı olacaktır. Nadir tümörler hakkında araştırma yapmak isteyen ve bir proje önerisi olan meslektaşlarımızın bilimsel sekreteryaya baş vurmaları rica olunur.

Toplantı salonu ve programı henüz kesinleşmemiş olup, Şubat 2014 de  duyurulacaktır.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Enis Özyar

Toplantı Başkanı

enis.ozyar@acibadem.com.tr

 

Doç. Dr. Banu Atalar

Toplantı Bilimsel Sekreteri

banu.atalar@acibadem.com.tr

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.