Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız


 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTISI

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin; Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Haziran 2014 tarihinde saat 15.00’de Dernek Merkezi'mizde (Halaskargazi Cad. Şişli Sarayı Apt. No:141 K.4 D.8 Şişli/İSTANBUL) yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 26 Haziran  2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılar sunarız.

 

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1. Açılış-Yoklama

2. Saygı Duruşu

3. Toplantı Divanı Teşkili

4. Tüzük değişikliği Görüşmeleri

    (8.1. Asıl Üyeler: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve

    üyelik sorumluluğu ve haklarından yararlanan, Radyasyon Onkolojisi alanında uzman

    hekim ve bu alandaki asistan hekimlerden oluşur.” )

5. Dilek ve Temenniler

6. Kapanış

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.