Çalışma Grupları TROD Kurslar English

9.Yeterlilik Yazılı Sınavı


DeğerliÜyemiz,

Derneğimizin dokuzuncu yeterlik yazılı sınavı; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 12 Ekim 2014 tarihinde İzmir’de yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında “Clinical Radiation Oncology. 3rd Edition, 2012, Gunderson LL, Tepper JE” ve “Perez and Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology, 6th Edition, 2013” kaynak olarak kullanılmıştır.

Sınavda adaylara:
1- Santral Sinir Sistemi Tümörleri
2- Baş Boyun Tümörleri
3- Toraks Tümörleri
4- Gastrointestinal Sistem Tümörleri
5- Pediatrik Tümörler
6- Meme Kanseri
7- Jinekolojik Tümörler
8- Hematolojik Tümörler ve Lenfomalar
9- Kemik-Yumuşak Doku-Deri Tümörleri ve Benign Tümörler

10-Genitoüriner Sistem Tümörleri

11-Özel Radyoterapi Teknikleri (Brakiterapi, Stereotaktik Radyoterapi, 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi-IMRT vb.)
12- Radyobiyoloji
13- Radyasyon Fiziği,
konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu; son sene asistanları, uzman ve özellikle de doçent adaylarının, Yeterlik Sınavına girmeleri konusunda tavsiye kararı almıştır. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bu sınavlar zorunlu kılınmamakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının yönetimde artan gücü hepimiz tarafından kabul görmektedir ve birçok uzmanlık derneği bu sınavları kendi çerçevesinde zorunlu hale getirmiştir. Biz de dernek olarak geleceğin radyasyon onkologlarına bu sınava girmelerini öneriyoruz.

Sınav yaklaşık 2.5 saat sürecektir. Sınava girmek isteyen adayların, başvuru evraklarını 20/09/2014 tarihine kadar aşağıda belirttiğimiz adrese göndermeleri gerekmektedir.

Durumu bilgilerinize sunarız.

 

Dr.Sedat KOCA                           TROD Derneği Başkanı

Dr.Serdar ÖZKÖK                                       TROD Derneği Yeterlilik Kurulu Başkanı

Dr.Deniz YALMAN                             TROD Derneği Sınav Komisyonu Başkanı

 

 

Gönderilecek evraklar:

 

1. Başvuru çizelgesi (Adres, cep telefonu, email adres bilgileri mutlaka doldurulmalıdır)

 

Evrakların Gönderileceği Adres:

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Halaskargazi Cad. Şişli Sarayı Apt. No:141 K.4 D.8 Şişli/İSTANBUL

 

 

Ekli dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.