Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Yumuşak Doku Sarkomlarına Yaklaşım Multidisipliner Eğitim Toplantısı


 Değerli Üyemiz,

Derneğimizin Yumuşak Doku, Kemik Sarkomları, Cilt, Benign Tümörler Çalışma Grubu tarafından 29 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan "Yumuşak Doku Sarkomlarına Yaklaşım Multidisipliner Eğitim Toplantısı" duyurusunun güncel hali ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımızla.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

UserFiles/File/Yumu%C5%9Fak%20Doku%20Sarkomlar%C4%B1na%20Yakla%C5%9F%C4%B1m.pdf

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.