Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Ersin Arslan Mahkeme Kararı Hk.


Sayın Başkan ve Değerli Üyeler

Ne yazık ki, gündemimizden sağlık alanında yaşanan şiddet düşmüyor. Dr. Ersin Arslan ile ilgili mahkeme kararını ve TTB’ye erişen şiddet olaylarına ilişkin haberleri sizlere iletiyoruz. Ortak tutum ve kararlılıkla üstesinden geleceğimiz inancıyla …

Saygılarımızla.

TTB – UDEK Yürütme Kurulu

Dr. Ersin Arslan’ı Öldüren Kişiye 24 yıl Hapis Cezası Verildi.
Dr. Ersin Arslan’ı öldüren kişi hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 18 Temmuz 2012 günü dava açtı. Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bakılan davada 14 Ocak 2014 günü yapılan 8. celsede karar verildi.  Mahkeme, Murat Geceken’in Dr. Ersin Arslan’ı tasarlayarak görevinden dolayı öldürme suçunu işlediği sonucuna vararak önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın ve vekilinin dedesinin ölümüne üzülmesi sonucu şuurunu kaybederek sanığı öldürdüğü ve pişman olduğu yönündeki savunmalarını da dosyadaki kanıtlar aksini gösterdiği için dikkate almadı.
Mahkeme, Murat Geceken’in suçu işlediği tarihte 17 yaşında olması nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılması zorunlu indirimi yaptı. Ancak öldürme suçunda ihlal ettiği bent sayısını ve suçun işlenme biçimini dikkate alarak yapılması zorunlu indirimi en az miktardan yapan mahkeme, sanığın Türk Ceza Kanunu uyarınca verilebilecek en üst ceza miktarı olan 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Duruşma öncesi ise Gaziantep Adliyesi önünde yapılan basın açıklaması:
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/earslan-4292.html  (14.01.2014)


Adıyaman’da Sağlık Çalışanlarına Şiddet!
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 Ocak 2014 tarihinde hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet vakası daha yaşandı. Bir hasta yakınının iki hekim ve bir hemşireyi darp etmesi Adıyaman Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklaması ile kınandı. Adıyaman Tabip Odası’nın çağrısıyla hastane önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti.
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/adiyaman-4288.html(14 Ocak 2014)


Ankara’da Bir Hekimin Kolunu Kırdılar!
Ankara’da bir asistan hekim görev yaptığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde saldırıya uğradı ve kolu kırıldı. Hastasının planlı saldırısına uğrayan hekim ameliyata alındı. Yaşanan olayı protesto etmek üzere Ankara Tabip Odası tarafından 15 Ocak 2014 tarihinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi bahçesinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siddet-4294.html (15 Ocak 2014)

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.