Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Kamu Hastane Birliği Karne Değerlendirmesi Hk


Değerli Üyemiz,

Türk tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden Kamu Hastane Birliği Karne Değerlendirmesi hakkında gelen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

 

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

 

1323/2013                                                                                                                25.10.2013

 

Sayın Başkan,

Bildiğiniz gibi Kamu Hastane Birliği (KHB) yöneticileri karneyle çalışıyor ve Sağlık Bakanlığı tarafından dönemsel karne veriliyor.

Bizler de sağlık çalışanları olarak KHB’lere birinci yılında kendi değerlendirmemizi yapıp her bir KHB’ye karne vereceğiz.

Karne değerlendirmesine hekimlerimiz ve sağlık çalışanları güvenle katılabilirler, hiçbir suç yanı yok. Değerlendirme formunu doldurmak için kimlik bilgileri istenmemektedir. Değerlendirme sayfası ile katılımcı arasındaki bağlantı güvenlik sertifikası ile şifrelenmektedir ve hiç bir IP adresi kaydedilmemektedir. Karneler Kasım ayı içinde kamuoyuyla paylaşılacak, ayrıca Genel Sekreterlere ulaştırılacaktır. Değerlendirmeler son bir yıldaki gelişmelere dair yapılacaktır.

Kamu hastane birlikleri sürecini ve içinde çalıştıkları kamu hastane birliğini sağlık çalışanlarının değerlendirmesini çok önemsiyoruz. 10 Kasım 2013’e kadar açık olacak olan bu değerlendirme formunu Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastane birlikleri bünyesinde çalışan tüm meslektaşlarımızın doldurmasını, birlikte çalıştıkları ve iletişimde bulundukları sağlık çalışanlarına ileterek doldurmalarını sağlamalarını bekliyoruz. Bu değerlendirme formu hekimlerden taşeron sağlık işçilerine kadar sağlık hizmetini birlikte ürettiğimiz tüm dostlara açıktır.

Değerlendirme formu Türk Tabipleri Birliği web sayfasında anasayfada olup şu linkten de ulaşılmaktadır:https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/519921

Sizlerden de üyelerinize duyurarak gerek kendilerinin gerekse birlikte çalıştıkları sağlık çalışanlarının katılımına yardımcı olmanızı bekliyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla 
Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.