Çalışma Grupları TROD Kurslar English

İstanbul Tabip Odası'ndan Gelen Yazı


Değerli Üyemiz,


 İstanbul Tabip Odası'ndan gelen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

 

Sayın Meslektaşımız,

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından hazırlanan "Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları” ile ilgili hazırlanan anket linki aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Ankete son katılım tarihi 31 Ekim 2013'tür.

Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


İSTANBUL TABİP ODASI

 

Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları


Çalışanlarla ilgili Anayasanın 49. Maddesi "Devlet çalışanları korumak için gerekli tedbirleri alır” ve 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77'de "işveren işçiyi korumakla, işçinin sağlığı ve işin güvenliği ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür” hükümleri mevcuttur.

Tüm özel sağlık sektöründe çalışanlar (muayenehaneler dışında) olarak çalışma koşullarımızın uygunluğu, güvenliği ve çalışma hayatımıza bağlı olarak sağlığımız konusunda bilgi toplayarak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlığımız için neler yapabilirizi ortaya koymaya çalışıyoruz.

31 Ekim 2013 tarihine kadar açık olacak anketimize katılımınızı bekler, teşekkür ederiz.

Türk Tabipleri Birliği

Özel Hekimlik Kolu

https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/44813/lang-tr

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.