Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Yeterlilik Kurulu Eğitim ve Müfredat Hazırlama Komisyonu Toplantısı Raporu


 

Değerli Üyemiz,

Yeterlilik Kurulu Eğitim ve Müfredat Hazırlama  Komisyonu'nun 04.06.2013 Tarihinde Dr.Abdurrahman Yurtaslan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapmış olduğu toplantıya ait raporu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ  YETERLİK KURULU  EĞİTİM VE MÜFREDAT HAZIRLAMA  KOMİSYONU  TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

04.06.2013/Toplantı 1

 

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Yönetim  Kurulu tarafından yeniden oluşturulan Yeterlik Kurulu Eğitim ve Müfredat Hazırlama Komisyonu (YKEMHK) 04.06.2013 tarihinde Ankara’da Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi Başhekimlik Toplantı salonunda saat 9:30’da Yeterlik Kurulu Başkanı  Prof. Dr. Serdar Özkök’ün başkanlığında, Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez, Prof. Dr. Fadime Akman,  Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, Prof. Dr. Mehmet Koç, Doç. Dr. Cem Önal, Doç. Dr. Didem Çolpan Öksüz, Doç. Dr. Fulya Ağaoğlu, Doç. Dr. Serra Kamer ve Doç. Dr. Yıldız Güney’in  katılımı ile toplandı.

 

TROD Yeterlik Kurulu Eğitim ve Müfredat Hazırlama Komisyonunun amacı ve görevleri hakkında Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Özkök tarafından bilgi verildikten sonra başkan ve sekreter seçimine geçildi. Komisyon başkanlığına Prof. Dr. Fadime Akman, sekreterliğe Doç. Dr. Didem Çolpan Öksüz oybirliği ile seçildi.  Başkan Prof. Dr. Fadime Akman, daha önceki TROD Yeterlik Kurulu Eğitim ve Müfredat Hazırlama Komisyonlarının çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra öncelikli olarak gerekli çalışmalar için görev dağılımı yapılmasının uygun olacağı kararı verildi.

 

Buna göre:

  • Daha önce taslak olarak hazırlanan Çekirdek Eğitim Programının ve asistan karnelerinin güncellenmesi ve geliştirilmesi için Doç. Dr. Didem Çolpan Öksüz, Doç. Dr. Fulya Ağaoğlu,
  • TUKMOS komisyonlarında hazırlanan ancak tüm dernekler için standart formatların kullanılması nedeniyle disiplinimiz için eksik kalacağı düşünülen müfredat programının ayrıntılı olarak genişletilmesi için Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez,  Doç. Dr. Yıldız Güney,
  • Bakanlık tarafından istenen bir Radyasyon Onkolojisi uzmanının yaptığı işlerin tanımlanması ve bu işlerin çalışma süresinin ne kadar sürdüğünün ayrıntılı olarak belirlenmesi için Doç. Dr. Cem Önal, Doç. Dr. Serra Kamer,
  • TTB UDEK ve UYEK tarafından yapılması önerilen eğitim veren kurumların ziyaret kriterlerinin belirlenmesi için Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, Prof. Dr. Mehmet Koç görevlendirildi.

 

Görevlendirme sonrası TROD Yeterlik Kurulu Eğitim ve Müfredat Hazırlama Komisyonunun geçmiş yıllarda Ulusal Radyasyon Onkolojisi Uzmanlık Eğitimi ile ilgili hazırladığı taslak program ve formları, bunların eksiklikleri, yeni literatür, teknolojik gelişmeler doğrultusunda nasıl güncellenmesi gerektiği görüşüldü. Grupların hazırlayacakları görevler ile ilgili öncelikle kendi aralarında internet ortamında iletişime geçmeleri, sonrasında komisyon üyelerinin görüşleri alındıktan sonra yapılacak toplantı ile raporların kesinleştirilmesi kararı alındı.  Komisyon daha sonra aşağıdaki maddelerde özetlenen kararları almıştır:

 

1-    Radyasyon Onkolojisi uzmanı tanımı ve görevlerinin daha ayrıntılı tanımlanmasına karar verildi.   Yurtdışında az sayıda yapılan çalışmaların yol göstereceği, ancak ülkemiz gerçeklerini tam yansıtamayabileceği görüşü benimsendi. Bu amaçla tüm Üniversite Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Hastaneleri Eğitim Sorumlusu ve Eğitim Görevlilerine, eğitim kurumu olmayan hasta yükü yüksek hizmet hastanesi sorumlularına, alt yapılarının, tümör gruplarına ve farklı tekniklere göre yapılan planlamalarda ayırdıkları sürelerin ayrıntılı tespit edilmesi amacıyla hazırlanacak olan anket formlarının gönderilmesine, anket formlarının Ekim 2013 başında toplanıp değerlendirmenin yapılmasına, sonuçların Nisan 2014 UROK’ta sunulmasına  karar verildi.

 

2-    Çekirdek Eğitim Programının ve uzmanlık öğrenci karnelerinin güncelleştirilmesine ve müfredat programının ayrıntılı olarak genişletilmesine ve Haziran 2013 sonunda ön taslağın tamamlanmasına karar verildi.

 

3-    TUKMOS komisyonlarında hazırlanan müfredat programının 1. ve 2. versiyonunun birleştirilmesi, TUKMOS tarafından hazırlanan müfredat programı için eğitim kliniklerinden gelen öneriler ve eleştirilerin değerlendirilmesi ve uygun olanların komisyonda görevli olmayan diğer TUKMOS üyelerinin onayı alınarak düzenlenmesi ve ayrıntılı olarak genişletilmesine karar verildi.

 

4-    TUKMOS müfredat programı ve Çekirdek Eğitim Programı hazırlayanların iletişim içinde olması ve her iki protokolün birbiriyle uyumlu olmasının sağlanmasına karar verildi.

 

5-    Çekirdek Eğitim ve TUKMOS müfredat programlarının Eylül 2013’de tamamlanıp, Kasım 2013’de yapılması planlanan TUKMOS çalıştayına yetiştirilmesine karar verildi.

 

6-    Çekirdek Eğitim Programı ve TUKMOS müfredat programı hazırlandıktan sonra eğitim veren merkezleri ziyaret için kriterlerin tekrar düzenlenerek belirlenmesine, bu kriterlerin Aralık 2013’e kadar tüm eğitim veren merkezlere iletilmesine ve hazır olan merkezlerin ziyaretlerine Ocak 2014’den itibaren başlanmasına karar verildi.

Yapılan hazırlıkların 1 Temmuz 2013 tarihine kadar TROD Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Özkök ve TROD Yeterlik Kurulu Eğitim ve Müfredat Hazırlama Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Fadime Akman’a elektronik ortamda iletilmesi kararı verilerek  toplantı 17:00’de sonlandırıldı.

 

Saygılarımızla

 

Prof. Dr. Serdar Özkök             : TROD Yeterlik Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Fadime Akman            : TROD YKEMHK Başkanı

Doç. Dr. Didem Çolpan Öksüz   : TROD YKEMHK Sekreteri

Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez         : TROD YKEMHK Üyesi

Prof. Dr. Gökhan Özyiğit           : TROD YKEMHK Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Koç               : TROD YKEMHK Üyesi

Doç. Dr. Cem Önal                    : TROD YKEMHK Üyesi

Doç. Dr. Fulya Ağaoğlu             : TROD YKEMHK Üyesi

Doç. Dr. Serra Kamer                : TROD YKEMHK Üyesi

Doç. Dr. Yıldız Güney                : TROD YKEMHK Üyesi

 

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.