Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Yönetim Kurulu Toplantımıza Uzman ve Asistan Temsilcilerimiz Katılmıştır.


 Değerli Üyemiz,

31.05.2013 Tarihinde toplanan Yönetim Kurulu toplantımıza Uzman ve Asistan Temsilcileri katılarak,  uzman ve asistanların sorunlarını iletmişlerdir

Saygılarımızla

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği


UZMAN TEMSİLCİSİ TALEPLERİ

 

SAGLIK BAKANLIĞI İLE İLGİLİ YAZILARI VE DERNEĞİN ÇALIŞMALARINI TÜM ÜYELERE BELLİ ARALARLA BİLDİRİLMESİ

Derneğin sağlık bakanlığı ile yaptığı çalışmaların, görüşmelerin ve bunlardan alınan olumlu yada olumsuz sonuçların neler olduğunun belli aralıklarla dernek sayfasından iletilmesi

RT TEKNİKERLERİ – MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ VE TROD OLARAK FİZİKÇİ, HEKİM VE TEKNİKERLERİN GÖREV TANIMLARININ YAPILMASI

Başhekimlik ve sağlık müdürlükleri gibi kurumlarla yaşanan görev tanımlarının bilinmemesinden kaynaklı sorunların çözümüne destek amacı ile RT teknikerleri – medikal fizik derneği ve TROD olarak fizikçi, hekim ve teknikerlerin görev tanımlarının yapılması ve radyasyon onkolojisi kliniği işlerliğinin  nasıl olması gerektiği, örnek  merkez şablonu oluşturulması bunun ortak bir bildiri şeklinde dernek sayfasından yayınlanması ve ihtiyaç halinde arşivlerinden ulaşılır hale getirilmesi


MECBURİ HİZMETİNİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE YAPAN UZMANLAR HAKKINDA

Mecburi hizmetini üniversite hastanelerinde yapan meslektaşlarımızın mecburi hizmet sürelerini bitirdikten sonra farklı nedenlerle Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçmek istedikleri takdirde, kuraya tabi tutularak tekrar mağdur olmalarını önlemek amacı ile bu arkadaşlara açıktan atama hakkının tanınması konusunun bakanlıkla yapılan görüşmelerde gündeme getirilmesi

ELEKTRONİK EĞİTİMİN AKTİVE EDİLMESİ

Dernek tarafından düzenlenen kursların video kayıtları ile belli konularda vaka sunumu, konturlama, çeşitli yeni teknolojik aletlerle tedavi farkları gibi konularda video sunumlar hazırlanması ve bunların dernek internet sayfasında oluşturulacak elektronik bir kütüphanede uzaktan ulaşımının sağlanması ile elektronik eğitimin etkin hale getirilmesi

CİHAZLARLA İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

Yeni cihaz kurulumu yapmaya çalışan ve bu konuda daha önceden tecrübesi bulunmayan meslektaşlarımıza yardım amaçlı derneğimiz tarafından bilgi desteği ya da dikkat edilmesi gereken hususları belirtir bir kılavuz oluşturulması

KEMOTERAPİ UYGULAMALARI

Eş zamanlı kemoterapi uygulamaları ile periferde Medikal Onkologlarla yaşanan sıkıntıları önlemek amacıyla kanunda bu konudaki haklarımızı belirtir maddeleri içeren yazının dernek sayfasından yayınlanması ve ihtiyaç halinde arşivden bu yazıya ulaşılır hale getirilmesi.

 
ASİSTAN TEMSİLCİSİ TALEPLERİ

 1.    KURS BAŞVURULARININ YILDA İKİ KEZ DEĞERLENDİRİLMESİ, KATILIM SAYISI ARTTIRILMASI

Yıl sonu izinlerin belli olmaması ve uzun vadede plan yapamama nedeniyle yılda iki dönem için burs başvurusu açılması isteği dile getirilmiştir.

Burs sayısı talebin çok altında olmaya başlamıştır.

Dernek tarafından olumlu karşılanmıştır.

 2.    RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALLARINDA EĞİTİM KONUSUNDA AKREDİTASYONUN DERNEK YARDIMIYLA YAPILMASI

Eğitim veren anabilim dallarının standardizasyonu önemlidir. Farklı sayıda öğretim üyesi ve kalitesi ile cihaz sayılarının çeşitliliğinin değişik merkezlerde farklı olması nedeniyle asistan hekimler sıkıntı çekmektedirler. Asistan karnelerinde yazan standartlar tam olarak uygulanamamakta veya kağıt üzerinde kalmaktadır.

3.   ASİSTAN EL KİTAPLARININ ANABİLİM DALI VEYA FAKÜLTE / ÜNİVERSİTE WEB SAYFASINDA AYRINTILI OLARAK HER ANABİLİM DALINA GÖRE HAZIRLANMASI

Kliniğin tanıtılması, Kliniklerin fiziki özellikleri, imkanları, bilim dallarına göre öğretim üyelerinin listesi/ tanıtılması, eğitim programı içeriği, uzmanlık eğitimin amaç ve hedefleri, içeriği, uzmanlık öğrencilerinin(yıllara göre) çalışma koşulları, görev yetki ve sorumlulukları, uzmanlık öğrencilerinin yıllara göre klinik içi rotasyonları, uzmanlık öğrencileriinin zorunlu rotasyonları, nöbet esasları: kıdeme göre aylık sayı, nöbetin devralınması, teslim edilmesi, nöbette yapılacaklar, haftalık eğitim toplantılaı çizelgesi (ortak toplantılar ve bilim dallarının toplantıları), uzmanlık öğrencilerinin mezuniyet öncesi eğitimle ilgili sorumlulukları, acilde çalışma esasları, poliklinik gün ve saatleri, otomasyon sistemi ile ilgili kurallar, kütüphane olanakları vb…

Böylece TUS tercihleri öncesi veya yeni başlayan asistanlara eğitim veren kurumun tanıtılabilmesi, tercih standartlarına uygun hale getirilmesi için rekabet ortamının oluşturulması mümkün olabilir.

4.   ASİSTAN ROTASYONLARININ DÜZENLİ YAPILMASI, UYGUN MERKEZLERDE YAPILMALARI

Çoğu anabilimdalında zorunlu rotasyonlar kağıt üzerinde veya kısaltılmış süre ile yapılmaktadır. Ayrıca cihaz ve altyapısı yetersiz birimlerin asistan hekimlerini  IMRT, IGRT gibi gelişmiş radyoterapi modalitelerini öğrenmek amacıyla asistan eğitimi verme yetkisi olmayan birimlere rotasyona gönderilmeleri söz konusudur.

Asistan hekimler üniversite dışı yerlerde gayriresmi görevlendiremez, rotasyona tabi tutulamaz. Henüz asistan eğitimi vermeyen bazı özel üniversite hastaneleri mevcuttur. Dernek yönetimi bu konuda ricada bulunabilir, ancak yine de durum anabilimdalı başkanlarının insiyatifindedir.

5.    TUKMOS PROGRAMININ AYRINTILI BİLDİRİLMESİ

6.        NÖBET

Nöbetlerin yalnızca asistan hekimler değil uzman hekimlerce de tutulması isteği dile getirilmiştir.

Ancak dernek yönetimi tarafından bunun anabilimdalı , başhekimlik ve uzmanların kendi iradesine bağlı olduğu belirtilmiştir.

 7.      E-EĞİTİMİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ, KURSLARIN KAMERAYA ÇEKİLMESİ VE WEB SİTESİNDEN PAYLAŞIMI

           Talep olumlu karşılanmıştır. Dernek yönetimi bu konu ile ilgili çalışmalara başlamıştır.

 

 

 

 

 

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.