Çalışma Grupları TROD Kurslar English

8.Yeterlilik Yazılı Sınavı


 

Değerli Üyemiz,
 
Derneğimizin sekizinci yeterlik yazılı sınavı; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 06 Ekim 2013 tarihinde İzmir’de yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında “ClinicalRadiationOncology. 3rd Edition, 2012, Gunderson LL, Tepper JE” ve “NCCN 2013 kılavuzları” kaynak olarak kullanılmıştır.
Sınavda adaylara:
1- Santral Sinir Sistemi Tümörleri
2- Baş Boyun Tümörleri
3- Toraks Tümörleri
4- Gastrointestinal Sistem Tümörleri
5- Pediatrik Tümörler
6- Meme Kanseri
7- Jinekolojik Tümörler
8- Hematolojik Tümörler ve Lenfomalar
9- Kemik-Yumuşak Doku-Deri Tümörleri ve Benign Tümörler
10-Genitoüriner Sistem Tümörleri
11-Özel Radyoterapi Teknikleri(Brakiterapi, Stereotaktik Radyoterapi, 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi-IMRT vb.)
12- Radyobiyoloji
13- Radyasyon Fiziği,
konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu; son sene asistanları, uzman ve özellikle de doçent adaylarının, Yeterlik Sınavına girmeleri konusunda tavsiye kararı almıştır. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bu sınavlar zorunlu kılınmamakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının yönetimde artan gücü hepimiz tarafından kabul görmektedir ve birçok uzmanlık derneği bu sınavları kendi çerçevesinde zorunlu hale getirmiştir. Biz de dernek olarak geleceğin radyasyon onkologlarına bu sınava girmelerini öneriyoruz.
Sınav yaklaşık 2.5 saat sürecektir. Sınava girmek isteyen adayların, başvuru evraklarını 20/09/2013 tarihine kadar aşağıda belirttiğimiz adrese göndermeleri gerekmektedir.
Durumu bilgilerinize sunarız.
 
Prof.Dr.Serdar ÖZKÖK                                                                 Prof.Dr.SedatKOCA
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği                                         Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Yeterlilik Kurulu Başkanı                                                              Başkanı

Gönderilecek evraklar:
 
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi(TC kimlik numarası yoksa belirtilmesi)
2. 1 adet resim
3. Başvuru çizelgesi
4. Adres, cep telefonu, email adres bilgileri
 
Evrakların Gönderileceği Adres:
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Halaskargazi Cad. Şişli Sarayı Apt. No:141 K.4 D.8 Şişli/İSTANBUL
 

Ekli dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.