Çalışma Grupları TROD Kurslar English

TTB Merkez Konseyi'nden Gelen Yazı(Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/ Güvenlik Koşulları Anketi Hk)


Sayın Üyemiz,

TTB Merkez Konseyi'nden gelen yazı aşağıda bilginize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Tük Radyasyon Onkolojisi Derneği

626/2013

 
10.05.2013
 
Sayın Başkan;
 
 
Sağlık hizmetinin sunumu sırasında hekimler olarak mesleki açıdan birçok tehlike ve riskle karşı karşıya kalmaktayız.Çalışanlarla ilgili Anayasanın 49. Maddesi “Devlet çalışanları korumak için gerekli tedbirleri alır” ve 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77’de“işveren işçiyi korumakla, işçinin sağlığı ve işin güvenliği ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür” hükümleri mevcuttur.Konuyla ilgili, gerek kurumlarda gerekse de hekimlerde farkındalık oluşturmak ve alanda yaşanan sorunları tespit ederek görünür hale getirmek için Özel Hekimlik Kolu’nun düzenlediği “Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık / Güvenlik Koşulları” ile ilgili ekte afişi de sunulan anket (www.ttb.org.tr/ohk) hazırlanmıştır.
 
Çalışmanın üyelerinizeduyurulması ve katılımın arttırılması yönünde katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
 
Saygılarımızla
Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ekli dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.