Çalışma Grupları TROD Kurslar English

TTB Merkez Konseyi Başkanlığı'ndan gelen yazı(Sağlık Uygulama Tebliği)


Sayın Üyemiz

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden gelen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

 

443/2013 02.04.2013

Sayın Başkan,

Konu: Sağlık Uygulama Tebliği

 Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 24.03.2013 gün ve 28597 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türk Tabipleri tarafından yürütülen çalışmalara esas olmak üzere;ttp://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=953:teblig&catid=3:tebligenelge&Itemid=35internet adresinden erişebileceğiniz Tebliğde ve Tebliğe ekli listelerin, alanınızla ilgili tanı ve tedavi hizmetlerinin verilmesinde tıp biliminin gereklerine aykırı sınırlamaların bulunup bulunmadığı ve ayrıca hastaların sağlık hizmetine erişimini olumsuz yönde etkileyebilecek düzenlemelerin var olup olmadığı yönlerini de içerecek şekilde değerlendirilmesini ve çalışmalarınızın 24.04.2013 tarihine kadar yazılı olarak iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Dr. Bayazıt İlhan

  TTB Merkez Konseyi

 

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.