Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Klinik Radyobiyoloji Kursu


TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ
KLİNİK RADYOBİYOLOJİ KURSU
19-20 ŞUBAT 2010
Dr. ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

19 ŞUBAT

 

CUMA

 
       

10.00

-

10.15

Açılış

10.15

-

11.00

İyonizan radyasyona bağlı hücre ölümü tanımları, teoriler ve sağkalım modelleri

11.00

-

11.45

Lineer enerji transferi (LET) ve rölatif biyolojik etkinin (RBE) klinik önemi

11.45

-

12.30

Tümör büyümesi ve iyonizan radyasyonun tümör büyümesi üzerine etkisi

12.30

-

13.30

Öğle Yemeği

13.30

-

14.15

Lokal tümör kontrolünü etkileyen faktörler: Radyobiyolojinin 4+1 R’si

14.15

-

15.00

Lineer kuadratik model ışığında fraksiyonasyon

15.00

-

15.15

Ara

15.15

-

16.00

Tümör hipoksisinin klinik önemi ve hipoksiyi aşma stratejileri

16.00

-

16.45

Farklı fraksiyon şemalarına radyobiyolojik açıdan bakış

       

20 ŞUBAT

 

CMT

 
       

09.00

-

09.45

Lineer-kuadratik model ile klinik problemlere çözüm arayışı

09.45

-

10.30

Doz hızı - brakiterapinin radyobiyolojik açısından incelenmesi

10.30

-

10.45

Ara

10.45

-

11.30

Normal doku: erken ve geç etkilerin patogenezi, yeniden ışınlamada doku toleransı

11.30

-

12.15

Normal doku: normal doku hasarında hacim etkisi, FSU, NTCP, DVH kavramları

12.15

-

13.00

Radyoduyarlılaştırıcılar ve radyoprotektörler

13.00

-

14.00

Öğle Yemeği

14.00

-

14.45

Radyoterapinin kemoterapiyle ve moleküler ajanlarla beraber uygulanışı

14.45

-

15.30

Radyoterapi sonrası sekonder kanser, normal nüfusta radyasyona bağlı somatik-genetik- teratojenik etkiler

15.30

-

16.15

Modern radyoterapi tekniklerinin klinik radyobiyoloji yönünden incelenmesi

16.15

-

16.30

Ara

16.30

 

17.00

Sınav

17.00

-

17.10

Sertifika Töreni ve Kapanış

 

Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Sedat KOCA
Eğiticiler: Doç. Dr. Mine GENÇ
  Doç. Dr. Serra KAMER
  Uzm. Dr. Beste ATASOY
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.