Çalışma Grupları TROD Kurslar English

7.Yeterlilik Yazılı Sınavı


 

Sayın Üyemiz,
 
Derneğimizin yedinci yeterlik yazılı sınavı; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 18 Kasım 2012 tarihinde İzmir’de yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında “Principles of Practice of Radiation Oncology (2008 Baskısı)”(Edward C. Halperin, Carlos A.Perez, Luther W Brady ve“Clinical Radiation Oncology (2007 ve 2011 baskısı)” (Leonard L. Gunderson, Joel E. Teper) kitapları ve NCCN 2012 klavuzu kaynak olarak kullanılmıştır.
 
Sınavda adaylara:
1- Santral Sinir sistemi Tümörleri
2- Baş Boyun Tümörleri
3- Toraks Tümörleri
4- Gastrointestinal Sistem Tümörler
5- Pediatrik Tümörler
6- Meme Kanserleri
7- Jinekolojik Tümörler
8- Hematolojik Tümörler ve Lenfomalar
9- Kemik-Yumuşak Doku-Deri Tümörleri ve Benign Tümörler
10- Özel Radyoterapi Teknikleri(Brakiterapi, Sterotaktik Radyoterapi, 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi, Yoğunluk ayarlı Radyoterapi IMRT) vb.,
11- Radyobiyoloji
12- Radyasyon Fiziği,
13-Genitoüriner Sistem Tümörleri konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu; uzman ve özellikle de doçentlik adaylarının, Yeterlik Sınavına girmeleri konusunda tavsiye kararı almıştır. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bu sınavlar zorunlu kılınmamakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının yönetimde artan gücü hepimiz tarafından kabul görmektedir ve birçok uzmanlık derneği bu sınavları kendi çerçevesinde zorunlu hale getirmiştir. Biz de dernek olarak geleceğin radyasyon onkologlarına bu sınava girmelerini öneriyoruz.
Sınav yaklaşık 2.5 saat sürecektir. Sınava girmek isteyen adayların, başvuru evraklarını 12 Kasım 2012 tarihine kadar aşağıda belirttiğimiz adrese göndermeleri gerekmektedir.
Durumu bilgilerinize sunarız.
 
Prof.Dr.Sedat KOCA                                                           Prof.Dr.Emin DARENDELİLER
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği                               Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Yeterlilik Kurulu Başkanı                                                   Başkanı

 
 
 
 
 
 
 
 

Gönderilecek evraklar:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi(TC kimlik numarası yoksa belirtilmesi)
2. 1 adet resim
3. Başvuru çizelgesi
4. Adres, cep telefonu, email adres bilgileri
 
Evrakların Gönderileceği Adres:
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Halasgargazi Cad. Şişli Sarayı Apt. No:141 K.4 D.8 Şişli/İSTANBUL
 
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.