Çalışma Grupları TROD Kurslar English

TTB UDEK Yürütme Kurulundan Gelen Yazı(Bitkisel Ürün ve Sağlık Hk.)


Sayın Üyemiz,

Türk Tabipleri Birliği UDEK Yürütme Kurulu'ndan gelen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Sayın Başkan,

 
Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası koordinatörlüğünde ilgili meslek örgütleri ile birlikte Bitkisel Ürün ve Sağlık: Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım başlıklı bir rapor hazırladı.
 
Rapor kapsamında başlıca bitkisel ürünler konusunda dünyada ve Türkiye’de kullanılan tanımlamaların derlenmesi ve değerlendirilmesi, dünyada ve ülkemizde bu ürünlerin kullanım sıklıklarının ortaya konulması, kullanımı etkileyen dinamiklerin tartışılması, mesleki, etik, hukuksal, toplumsal sorumlulukların çerçevesinin çizilmesi amaçlandı. Rapor 02.10.2012 tarihinde medya aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıldı.
 
Rapora http://www.ttb.org.tr/kutuphane/bitkisel.pdf adresinden ulaşabilirsiniz:Üyelerinizle paylaşabilmenizi dileriz.
 
 
Saygılarımızla,
 
TTB-UDEK Yürütme Kurulu
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.