Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Radyasyon Onkologları İçin Radyolojik Anatomi Kursu


 

Sayın Üyemiz,
 
Derneğimizin ilk kez düzenleyeceği RADYASYON ONKOLOGLARI İÇİN RADYOLOJİK ANATOMİ Kursu 6-7 Ekim 2012 Tarihinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılacaktır.
 
Antalya dışından katılmak isteyenler; ulaşım ve konaklama imkanlarını kendileri sağlayacaktır. Program ekte sunulmuştur. Katılım 24 kişi ile sınırlıdır. Kursa katımak isteyenlerin 24 Eylül 2012 tarihine kadar Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği sekreterliğine (troddernegi@gmail.com) başvurmaları rica olunur.
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
 
 
RADYASYON ONKOLOGLARI İÇİN RADYOLOJİK ANATOMİ
 
(KESİTSEL GÖRÜNTÜLEME, KESİT ANATOMİSİ VE NORMAL DOKULARI KONTURLAMA) KURSU
 
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Utku Şenol (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD)
 
Eğitmenler: Prof. Dr. Utku Şenol, Prof. Dr. Can Çevikol, Prof. Dr. Kamil Karaali, Prof. Dr. Gökhan Arslan (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD)
 
Danışman: Prof. Dr. Aydın Yavuz (Radyasyon Onkolojisi AD), Doç. Dr. Yeşim Şenol (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD)
 
Amaç: Radyasyon onkolojisi uzmanlık öğrencilerinin BT ve MRG temel ilkelerini kavraması ve RT planlamalarında ya da tedaviye yanıtı değerlendirirken kullanılacak kesit anatomisinde temel referans yapıların ayırt edilebilmesi amaçlanmıştır.
 
Öğrenim Hedefleri:
 
Bu Kursun Katılımcıları:
 
1) BT ve MRG temel fizik ilkelerini kavrar
 
2) Kesitsel görüntülerde önemli dokuları ayırt eder.
 
3) Kontrastlı ve kontrastsız BT kesitleri ile pencere değişikliklerini bilir.
 
4) T1, T2, FLAIR, yağ baskısı ve kontrast sonrası sekansları tanır.
 
5) Beyin, baş-boyun, Toraks ve abdomene ait normal ve gros normal dışı kitle ayrımını yapar.
 
6) 3 planlı anatomik düşünme becerisini kuvvetlendirir.
 
7) Temel beyin, baş-boyun, toraks, abdomen kesit anatomisini bilir, 3 planlı olarak kesitler
     üzerinde anatomik yapıları gösterir. Normal dokularda konturlama yapabilir.
 
PROGRAM

6 Ekim 2012
 
 
Saat:
Konu başlığı
Eğitici
09:00-09.30
Açılış, Tanışma, Beklentilerin alınması, kurs öncesi değerlendirme formu
Aydın Yavuz, Utku Şenol, Yeşim Şenol
09:30-10:00
BT ve MRG temel fizik ilkeler
Utku Şenol
10:00-10:30
Küçük grup çalışması ve sunumlar
Tüm öğretim üyeleri
10:30-10:45
ARA
 
10:45-11:15
Modül 1: Temel Beyin Anatomisi
Utku Şenol
11:15-11:45
 
Grup çalışması: Temel beyin anatomisi- anatomik yapıların bulmacası, konturlama
Tüm öğretim üyeleri
 
11:45-12:15
Modül 2:Baş-Boyun Anatomisi
Kamil Karaali
12:15-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
 
13:30-14:00
 
Grup çalışması: Baş-Boyun Anatomisi
 Bulmacası, konturlama
Tüm öğretim üyeleri
 
14:00-14:30
Modül 3: Toraks Anatomisi
Gökhan Arslan
14:30-15:00
Grup çalışması: Toraks anatomisi
 Bulmacası, konturlama
Tüm öğretim üyeleri
15:00--15:15
ARA
 
15:15-15 :45
Modül 4: Abdomen Anatomisi
Can Çevikol
15:45-16:15
Grup çalışması: Abdomen anatomisi
 Bulmacası, konturlama
Tüm öğretim üyeleri
16:15: 17:00
 
Günün değerlendirilmesi, kurs sonu biçimlendirici değerlendirme, OSCE hakkında bilgilendirme
Yeşim Şenol
 
7 Ekim 2012
 
 
9:00-12:00
 
Demonstrasyon, serbest çalışma
 
 
13:30-16:00
 
OSCE
 
 

 
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.