Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Yeterlik Uygulama Sınavı


Türk Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Uygulama Sınavı 22 Kasım 2009 Pazar günü İzmir’de yapılacaktır.

Uygulama sınavı OSCE (Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav ) tipindedir. Eğitim ve sınav için kurgulanmış küçük odalarda (istasyon), adaylardan soru yanıtlamaları, bir işlem yapmaları ya da bir hastayla görüşmeleri beklenecektir. Sınav 10 istasyondan oluşmakta ve istasyon başına adayları en fazla 15-20dk verilmektedir.
 
Sorular Türk Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Kurulu Sınav komisyonu üyeleri tarafından hazırlanmıştır.
 
Sınav soruları , Radyasyon Onkolojisi Bilim alanının çalışmaları çerçevesinde organ ve sistemlere göre 11 başlıkta (Baş Boyun, Akciğer, Meme,MSS, K-Genital,Ü-Genital, GİS, Lenfoma, Kemik , Çocuk, Diğer) ve uzmandan beklenen yetkinlik alanlarına göre 8 alana ayrılmıştır. Bu alanlar da bazıları 2 istasyon olmak üzere aşağıdaki istasyonlarla sınavda temsil edilmektedir.
 

İstasyon No
Ağırlık (%)
Yetkinlik alanı
1
5
Bilgiye Ulaşma Kullanma Becerileri
2
5
İletişim becerileri
3
10
Görüntüleme yöntemleri
4
10
Tanı, evreleme ve multisipliner tedavi yaklaşımı
5
30
Radyoterapi endikasyon ve teknikleri
6
7
20
Hedef ve riskli organların konturlanması ve simülasyon
8
9
15
Tedavi planlarının değerlendirilmesi
10
5
Tedavi sonrası hasta izlemi / Geç yan etkiler

 
İlk uygulama sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD. Mesleksel Beceri Laboratuvarı’nda 22 Kasım 2009 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Önceki dönemlerde(2007, 2008) ve bu sene 25 Ekim 2009’da yapılacak 3 test sınavından başarılı olan uzman adaylar doğrudan pratik sınava girme hakkını kazanırlar.
 
Sınav başvurusu TROD Sekreterliğine yapılacak olup son tarih 16 Kasım 2009 Çarşamba günü 17.00’dir. Başvuruların ardından her adaya ayrıca ulaşılarak sınava katılımla ilgili bilgi verilecektir.
Prof. Dr. Emin DARENDELİLER
Türk Radyasyon Onkoloji Derneği
Yeterlik Kurulu Başkanı
 

Prof.Dr. Faruk ZORLU
Türk Radyasyon Onkoloji Derneği
 Başkanı

 

Prof.Dr.Serdar ÖZKÖK
 Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yeterlik Sınav Komisyon Başkanı 

 
Gönderilecek evraklar:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi(TC kimlik numarası yoksa belirtilmesi)
2. Başvuru çizelgesi (web sitesinde mevcut)
3. Adres, cep telefonu, email adres bilgileri
Evrakların Gönderileceği Adres:
Güler ÜYÜK (GSM: 0532 2849316, email: guleruyuk@gmail.com)
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü
Çapa/İSTANBUL

Ekli dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.