Çalışma Grupları TROD Kurslar English

TTB den Gelen Yazı(Türkiye’de Mesleki Özerklik Ve Öz-Yönetime Yönelik Tehditler Konusunda Dünya Tabipleri Birliği Kararı Hakkında)


Sayın Üyemiz,

Türk Tabipleri Birliği'nden gelen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
 
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Sayın Başkan,

TÜRKİYE’DE MESLEKİ ÖZERKLİK VE ÖZ-YÖNETİME YÖNELİK TEHDİTLER KONUSUNDA DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ KARARInın ayrıntısına http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/dtb-3161.html adresinden ulaşılabilir. Üyelerinizle paylaşabilmenizi diler saygılar sunarız. 

TTB-UDEK Yürütme Kurulu

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.