Çalışma Grupları TROD Kurslar English

TTB den Gelen Yazı


Sayın Üyemiz

Türk Tabipleri Birliği'nden gelen  yazı  aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.                       Saygılarımızla.
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

 

Sayın Başkan,
 
MECBURİ HİZMETTE CEZALI SÜRE İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARInın Resmi Gazete:07.02.2012 - 28197 dokumanına
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=911:mecbur-hzmette-cezali-suere-le-lgl-anayasa-mahkemes-karari&catid=24:belgeler&Itemid=41
veya
konuya ilişkin değerlendirme metnine
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/mhizmet-3038.html
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
 
Üyelerinize, özellikle de genç meslektaşlarınıza duyurabilmeniz dileğiyle..
 
TTB-UDEK Yürütme Kurulu adına,
Dilek Aslan

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.