Çalışma Grupları TROD Kurslar English

TTB den Gelen Yazı


Sayın Üyemiz

Türk Tabipleri Birliği'nden gelen  yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

 

Sayın Başkan,
 
Sizlere mesleğimiz açısından güncel bazı haberleri iletmek istiyoruz:
 
1. 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’ya aykırılığı hakkında TTB Hukuk Bürosu tarafından bir rapor hazırlanmıştır.
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-2947.html
 
2. 663 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'nin iptali için 30.12.2011 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne muhalefet partisi tarafından başvuru yapıldı.
 
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/663khk-2958.html
 
İlgili haberleri üyelerinizle paylaşabilmenizi diler saygılar sunarız.
 
TTB-UDEK Yürütme Kurulu

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.