Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Yeterlik Sınavı


Derneğimizin yeterlik yazılı sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından her yıl olmak üzere Ulusal Kanser Kongresi ve Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongreleri sırasında yapılacaktır.  Soruların hazırlanmasında “Principles of Practice of Radiation Oncology (2008 Baskısı)” (Edward C. Halperin, Carlos A.Perez, Luther W Brady ve “Clinical Radiation Oncology (2007 baskısı)” (Leonard L. Gunderson, Joel E. Teper) kitapları kaynak olarak kullanılmıştır.

Sınavda adaylara;
1- Baş Boyun Tümörleri
2-Gastrointestinal Sistem Tümörler
3- Genitoüriner Sistem Tümörleri konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.
4- Hematolojik Tümörler ve Lenfomalar
5- Jinekolojik Tümörler
6- Kemik-Yumuşak Doku-Deri Tümörleri ve Benign Tümörler
7- Meme Kanserleri
8- Özel Radyoterapi Teknikleri (Brakiterapi, Sterotaktik Radyoterapi, 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi,
Yoğunluk ayarlı Radyoterapi IMRT vb.)    
9- Pediatrik Tümörler
10- Radyasyon Fiziği
11- Radyobiyoloji
12- Santral Sinir Sistemi Tümörleri
13- Toraks Tümörleri
    konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. 
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu asistanlığının son yılında olan ve uzmanlığını almış üyelerimize Yeterlilik Yazılı Sınavına girmelerini önermektedir. Doçentlik adaylarının ise sınavları öncesi Yeterlilik Yazılı Sınavında başarılı olmaları gerektiği konusunda karar alınmıştır. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bu sınavlar zorunlu kılınmamakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının yönetimde artan gücü hepimiz tarafından kabul görmektedir ve birçok uzmanlık derneği bu sınavları kendi çerçevesinde zorunlu hale getirmiştir. Biz de dernek olarak geleceğin radyasyon onkologlarına bu sınava girmelerini öneriyoruz.
Sınav yaklaşık 2.5 saat sürecektir. 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu


Yazılı Sınavlar için Gönderilecek Evraklar:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası yoksa belirtilmesi)

2. 1 adet fotoğraf

3. Başvuru çizelgesi (Ekte)

4. Adres, cep telefonu, e-mail adres bilgileri

Yazılı Sınav Sonuçları

 Sınav Tarihi

Katılan Kişi Sayısı

Başarılı Olan Sayısı

Sınav Yeri

1. 2007

30

16

Ankara

2. 2008

17

9

Ankara

3. 2009

24

16

Ankara

4. 2010

18

8

Ankara

5. 2011

17

4

Antalya

 

 

 

 


Derneğimizin üçüncü Yeterlik Sınavı ÖSYM tarafından 25 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında “Principles of Practice of Radiation Oncology (2004 baskısı)”(Carlos A.Perez, Edward C. Halperin, Luther W Brady, Rupert K. Schmidt-Ullrich) ve“Clinical Radiation Oncology (2007 baskısı)” (Leonard L. Gunderson, Joel E. Teper) kitapları kaynak olarak kullanılmıştır.

Sınavda adaylara:
1- Santral Sinir sistemi Tümörleri
2- Baş Boyun Tümörleri
3- Toraks Tümörleri
4- Gastrointestinal Sistem Tümörler
5- Pediatrik Tümörler
6- Meme Kanserleri
7- Jinekolojik Tümörler
8- Hematolojik Tümörler ve Lenfomalar
9- Kemik-Yumuşak Doku-Deri Tümörleri ve Benign Tümörler
10- Özel Radyoterapi Teknikleri(Brakiterapi, Sterotaktik Radyoterapi, 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi, Yoğunluk ayarlı Radyoterapi IMRT) vb.,
11- Radyobiyoloji
12- Radyasyon Fiziği
13- Genitoüriner sistem tümörler
konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu asistanlığının son yılında olanların, uzman ve özellikle de doçentlik adaylarının, Yeterlik Sınavına girmeleri konusunda tavsiye kararı almıştır. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bu sınavlar zorunlu kılınmamakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının yönetimde artan gücü hepimiz tarafından kabul görmektedir ve birçok uzmanlık derneği bu sınavları kendi çerçevesinde zorunlu hale getirmiştir. Biz de dernek olarak geleceğin radyasyon onkologlarına bu sınava girmelerini öneriyoruz.
 
Anabilim Dalınızda eğitim almış veya almakta olan uzmanlarınıza bu kararı iletmenizi, özellikle doçentlik aşamasına gelenlere hatırlatma yapmanızı rica ederiz. Yeterlik sınavı 25 Ekim 2009 tarihinde ÖSYM tarafından Ankara’da yapılacaktır. Sınav 09.30’da başlayacak ve yaklaşık 2.5 saat sürecektir. Sınava girmek isteyen adayların 10 Eylül 2009 tarihine kadar 125 TL’lik başvuru ücretini Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği T.İş Bankası İstanbul Tıp Fakültesi Şubesi 1200-3207949 numaralı hesabına yatırmaları ve aşağıda belirttiğimiz evrakları ve banka dekontunu en geç 10 Eylül 2009 tarihine kadar aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir. Bu evraklar derneğimiz tarafından ÖSYM’ye ulaştırılacak ve sınava girecek adaylara kimlik belgesi ÖSYM tarafından hazırlanarak adreslerine gönderilecektir.
 
Durumu bilgilerinize sunarız.
Prof. Dr. Emin DARENDELİLER 
Türk Radyasyon Onkoloji Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Faruk ZORLU
Türk Radyasyon Onkoloji Derneği Başkanı
 
Gönderilecek evraklar:
Nüfus cüzdanı fotokopisi(TC kimlik numarası yoksa belirtilmesi)
2 adet resim(son 6 ay içinde başı açık olarak çekilmiş fotoğraf)
Başvuru çizelgesi (çizelgeye ulaşmak için tıklayınız.)
Banka dekontu
Adres, cep telefonu, email adres bilgileri
 

Evrakların Gönderileceği Adres:
Güler ÜYÜK (GSM: 0532 2849316, email: guleruyuk@gmail.com)
İ. Ü. Onkoloji Enstitüsü Çapa / İSTANBUL
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.