Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzman Doktor Temsilcisi Seçimi


Sayın Üyemiz  
Derneğimiz Yönetim Kurulu; 2 yıllık dönemimizde görev almak üzere Uzman Doktor  temsilcisi seçme kararı almıştır.
Uzman temsilcisi’nin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
1-     Radyasyon Onkolojisi uzmanlarının eğitim, araştırma ve özlük hakları ile ilgili sorun ve
         çözüm önerilerinin yönetim kuruluna iletilmesini sağlamak,
2-     Yılda iki kez yönetim kurulu toplantısına katılmak,
3-     Yılda en az bir kez uzmanlar ile iletişime geçmek,
4-     TTB-UDEK bünyesinde "Asistan ve Genç Uzman Hekim (AGUH)" Çalışma 
         Grubu’nda Uzman Temsilcisi görevini yürütmek.
 
TTB’den gelen yazı üzerine TTB UDEK-AGUH Genel Kurulu Çalışma Esasları İç Yönergesi Madde 3’te; “Genç uzman”, 40 yaş altında olan kişilerden seçilmesi istenmektedir. Bu nedenle, size ekte gönderdiğimiz 40 yaş altı ve derneğimize üye uzman doktorlarımızın listesini göz önünde bulundurularak seçimizi yapmanız gerekmektedir..
Bu amaçla Uzman temsilcisi adayınızı 18 Temmuz 2011 tarihine kadar Dr. Ufuk ABACIOĞLU’na ( ufuk.abacioglu@neolife.com.tr ) adresine göndermeniz rica olunur.  
Saygılarımızla  
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu

Ekli dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.