TROD Kurslar English

13. Yeterlik Yazılı Sınavı


 Değerli Üyemiz,

Derneğimizin onüçüncü yeterlik yazılı sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 28 Ekim 2018 tarihinde İzmir’de (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda) yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında “Clinical Radiation Oncology. 4th Edition, 2016, Gunderson LL, Tepper JE” kaynak olarak kullanılmıştır.
 
Sınavda adaylara:

1- Santral Sinir Sistemi Tümörleri
2- Baş Boyun Tümörleri
3- Toraks Tümörleri
4- Gastrointestinal Sistem Tümörleri
5- Pediatrik Tümörler
6- Meme Kanseri
7- Jinekolojik Tümörler
8- Hematolojik Tümörler ve Lenfomalar
9- Kemik-Yumuşak Doku-Deri Tümörleri ve Benign Tümörler
10-Genitoüriner Sistem Tümörleri
11-Özel Radyoterapi Teknikleri (Brakiterapi, Stereotaktik Radyoterapi, 3 Boyutlu Konformal     Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi-IMRT vb.)
12- Radyobiyoloji
13- Radyasyon Fiziği,konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu; son sene asistanları, uzman ve özellikle de doçent adaylarının, Yeterlik Sınavına girmeleri konusunda tavsiye kararı almıştır. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bu sınavlar zorunlu kılınmamakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının yönetimde artan gücü hepimiz tarafından kabul görmektedir ve birçok uzmanlık derneği bu sınavları kendi çerçevesinde zorunlu hale getirmiştir. Biz de dernek olarak geleceğin radyasyon onkologlarına bu sınava girmelerini öneriyoruz.
 
Sınav yaklaşık 2,5 saat sürecektir. Sınava girmek isteyen adayların, başvurularını 01 Eylül 2018 tarihine kadar  http://yeterlik.trod.org.tr/yeni-uyelik.php adresine online başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
Durumu bilgilerinize sunarız.
 
 
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam                                                Prof. Dr. Yavuz Anacak                                                    Prof. Dr. Deniz Yalman 
TROD Derneği Başkanı                                        TROD Derneği  Yeterlik Kurulu Başkanı                      TROD Derneği Sınav Komisyonu Başkanı

 
 
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.