Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Yeniden Belgelendirme Modülü Web Sayfamıza Yüklenmiştir!


Değerli Üyemiz,

“Yeterlik Belgeleri” ve “Yeterlik Kurulu Belgeleri” sahiplerinden 10 yılı dolduran üyelerimizin yeniden belgelendirme yapmaları gereklidir.

Belgelerinin yenilenmesi için gereken bilimsel koşullar Yeterlik Kurulu, Müfredat Hazırlama ve Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanarak üst kurula ve ardından yönetim kuruluna sunulmuş ve onaylanmış, Yeniden Belgelendirme formları web sayfamıza yüklenmiştir.

Yeniden Belgelendirme yapılabilmesi için ilgili formları doldurarak başvurmanızı rica ediyoruz.  

Başvurunuzu Dernek web sitemizden on-line olarak yapabilirsiniz. Yenilenen Belgeleriniz 13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde verilecektir.

Yeterlik yeniden belgelendirme konusunda gösterdiğiniz özen için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Prof.Dr.Esra KAYTAN SAĞLAM                                                 Prof.Dr.Yavuz ANACAK

TROD Başkanı                                                                             TROD Yeterlik Kurulu Başkanı

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.