Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Olağan Genel Kurul Toplantımız


 Değerli Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 08.12.2016 tarihinde saat 13.00’de Dernek merkezimizde (Halaskargazi Cad. Şişli Sarayı Apt. No:141 K.4 D.8 Şişli/İSTANBUL) yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 24.12.2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılar sunarız.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1. Açılış-Yoklama

2. Saygı Duruşu

3. Toplantı Divanı Teşkili

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Dernek ve İktisadi  İşletme Bütçe Raporları’nın okunması  

5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

6. Raporlar üzerinde görüşme

7. Dernek Yönetim, İktisadi İşletme Yönetim  ve Denetim Kurullarının   aklanması

8. Organ seçimleri(gizli oyla)

    a. Başkan Yardımcısı seçimi

    b. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

    c. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi

9. 2017-2018 Tahmini bütçesinin onaylanması

10. Tüzüğ'ün 19/16. olan maddenin 17. maddeye eklenmesi, 25., 33/1(üye aidatlarının düzenlenmesi)  ve 29. maddesinde Değişik yapılması

11. Gayrimenkul Alınması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

10. Dilek ve Temenniler

11. Kapanış

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.