Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Radyoimmunokemoterapi Uygulamaları Kursu 22 Ekim 2016 Tarihinde İstanbul’da yapılacaktır


Değerli Üyemiz,

Derneğimizin düzenlediği “Radyoimmunokemoterapi Uygulamaları Kursu” Kursu 22 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da  Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Konferans Salonu’nda   yapılacaktır. Kurs programı aşağıda sunulmuştur. İstanbul dışından katılmak isteyenler, ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri sağlayacaktır. Katılım sınırlı sayıda olup, kursa katılacaklar başvuru sırasına göre kabul edilecektir.  Kursa katılmak isteyenlerin Türk Radyasyon Onkolojisi Sekreterliği'ne (troddernegi@gmail.com) başvurmaları rica olunur.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

TROD RADYOİMMUNOKEMOTERAPİ KURSU

22 Ekim 2016  - İstanbul

Kurs koordinatörleri : Müge  Akmansu , Nilgün Özbek Okumuş

09.00-10.00:   I.Oturum

Tümör immunulojisinin temelleri ve checkpoint inhibisyonu                     Başak Oyan Uluç

İmmunonkolojide güncel gelişmelerin kliniğe yansıması                           İsmail Çelik

Apiskopal etki                                                                                                      Fazilet Öner Dinçbaş

10.00-11:00:   II.Oturum

Radyoterapinin 5R’si 6R mi oldu?                                                                 Serra Kamer

SRS ve SBRT uygulamaları radyobiyolojisi                                                 Gökhan Özyiğit

Hedefe yönelik ajanlar ve radyoterapi etkileşimi (moleküler)                   Gözde Yazıcı

11.00-11.15: Tartışma

11.15-11.25:   Kahve Molası

11.25-12:15: III. Oturum

KT ve hedefe yönelik ajanların klinik kullanımı:

Baş-Boyun Tümörleri                                                                                  Mustafa Esassolak

Beyin Tümörleri                                                                                           Ufuk Abacıoğlu

Akciğer kanserlerindeki yeni moleküler yaklaşımlar                             Rıza Çetingöz

Rektum-GIS tümörler                                                                                   Mert Saynak

12.15-12.30:   Tartışma

12.30-12:45:   IV. Oturum

Yan etki Yönetimi                                                                                         Birsen Yücel

12.45-13.00:               Geri bildirim alınması

                                   Kurs Katılım Belgeleri Dağıtımı ve Kapanış

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.