Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Eğitim Etkinlikleri


Ulusal kongreler yanında dernek senede en az iki adet Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu düzenlemek zorundadır. Radyoterapi Fiziği, Brakiterapi ve çeşitli kanser lokalizasyonlarında organize edilmiş olan bu kurslar ülkemizin çeşitli şehirlerindeki Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalları ile işbirliği içerisinde yapılmıştır.

Derneğin diğer önemli etkinlikleri ise üyesi olduğu ESTRO kanalıyla ülkemizde yapılan ve Türk Radyoterapistlerinin ayağına getirilen ESTRO Kurslarıdır. 1995'den beri İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı tarafından yerel organizasyonu yapılan kursların Türk Radyasyon Onkolojisi'ne katkısı büyüktür.

Dördüncü sayısını çıkardığımız bülten ise önemli bir eğitim etkinliğimizdir. Web sitemizde bültenin tüm sayıları mevcuttur.

ESTRO ile yakın ilişkilerimiz 1980'deki kuruluşundan itibaren kıymetli hocalarımız Prof. Dr. N. Bilge ve Prof. Dr. R. Uzel çabalarıyla ayakta tutulmuş ve 1998'de Prof.Dr.Münir Kınay'ın, 2000'de Prof.Dr.Lale Atahan'ın ESTRO Yönetim Kuruluna seçilmesi ve 2002'de hepimizin desteği ile seçilecek Prof.Dr.Ahmet Ober'in temsilciliği ile derneğimizin Avrupa ve Uluslararası ilişkileri daha da güçlenecektir.

ESTRO 2000 İstanbul, derneğimizin önemli bir başarısıdır. Halen Prof. Dr. Münir Kınay ESTRO Eğitim Bölümünde EBR'in (European Board of Radiotherapy) yani Avrupa Radyoterapi Yeterlik Kurulunun "Log-book" (Uzmanlık Öğrencisi Eğitim El Kitabı) grubunun aktif üyesidir.

-Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği 2017 Eğitim Programı için lütfen tıklayınız.
-Radyoterapide Konturlama Prensipleri Modülü için lütfen tıklayınız.
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.