Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü


Merkez Adı:

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

TRILOGY 6-18MV Foton enerjisi 4,6,9,12,16,20 MeV elekron enerjilerine sahip Rapidarc ile Vmat, Imrt, SBRT,SRS tedavileri yapılabilmektedir. Cihaz Kv-Kv,Mv,CBCT ile IGRT yapılabilmektedir.

UNIQUE 6MV Foton enerjisine sahip Rapidarc ile Vmat, Imrt, tedavileri yapılabilmektedir. Cihaz Mv port ile IGRT yapılabilmektedir.

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi  

Adı Soyadı

Dr İsmail Serdar Sürenkök

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:  

Adı Soyadı

Dr. Emre Tahberer

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz.Burak Başlangıç

Fiz.Melih Uluer

Radyoterapi Teknikerleri:

5 Tekniker

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.