Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Memorial Bahçelievler Hastanesi


Merkez Adı:

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Mevcut Radyoterapi cihazları
ve özellikleri:

  SRS-SBRT

  VMAT

  IMRT

  Breath hold (Active Breathing Coordinator -  Elekta)

  Managing respiratory motion (Symmetry)

  Intra-fraction 4D monitoring (Clarity system)

  3 boyutlu konformal tedavi

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Nuri Kaydıhan

Medikal Fizik uzmanları:

Adı Soyadı

Serpil Yöndem İnal

Elif Şenol

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Zeynep Serçe

Bahadır Başar

Hüseyin Durmuş

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.