Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı


Merkez Adı:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

1 Adet LİNAK (IGRT-Yoğunluk ayarlı RT )

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Neslihan Kurtul

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Adı Soyadı

 

Medikal Fizik uzmanları:

Adı Soyadı

 

Fiz.Esma Çetinkaya

Fiz.Selami Eken

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

Yemliha Sert

Orhan Gün

İzzeddin Altsoy

M. Ayça Aycan

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.