Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Şişli Kolan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü


Merkez Adı:

Şişli Kolan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Linak Sinerji

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı

Dr. Sevil Çağıran Kılçıksız

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. M. Fatih Akyüz

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Ebrar İnanç

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

4 tekniker

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.