TROD Kurslar English

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı


Merkez Adı:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Mevcut Radyoterapi Cihazları
ve Özellikleri:

Lineer Akseleratör - Varian Trilogy RapidArc

BT-simülatör (GE)

Nucletron HDR Brakiterapi

Gamma Knife (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı ile ortak-MÜ Nörolojik Bilimler Enstitüsü)

Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi:

Adı Soyadı

Dr.Beste Atasoy

Dr.Mustafa Adlı

  Dr. İlknur Alsan Çetin
  Dr. Zerrin Özgen

Radyasyon Onkolojisi Uzmanları:

Adı Soyadı

Dr. Dilek İmamoğlu

  Dr. Hilal Alkış

Radyasyon Onkolojisi Asistanları:

Dr. Rashad Rzazade

Dr. Elnur Sahibov

Dr. Abolfazl Arbatani Asadollahi

  Dr. Bennur Zeynan Güleğen

Medikal Fizik Uzmanları:

Adı Soyadı

Fiz. Ayşe Dağlı

Fiz. Serap Ketenci

Fiz. Oya Güneyli

Radyoterapi Teknikerleri:

Adı Soyadı

7 teknisyen

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.